فروشگاه

این شرکت از آغاز در سال ۱۳۹۲ با هدف تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت ، گاز پتروشیمی ،آزمایشگاه های تحقیقاتی، مراکز صنعتی و تحقیقاتی و دانشگاه ها فعالیت خود را آغاز نمود. پس از افزایش تقاضا و گسترش همکاری از سوی شرکت های تولیدی و وابسته به شیمی و ابزار دقیق و دانشگاه ها، این شرکت نیز توسعه پیدا کرد و توانستیم بخش اعظمی از محصولات مورد نیاز شرکت های بزرگ و همچنین دانشگاه ها را فراهم آوریم و به تبع آن، تنوع محصولات را نیز در حد مطلوب و رضایت بخشی نگاه داریم. هم اکنون شرکت رامش نوین آزما علاوه بر ساخت و تولید محصولات پرکاربرد، به دلیل ارتباط با شرکت های خارجی تامین قطعات از این برندهای مطرح نیز سفارش می پذیرد و وارد کشور می کند.